Naučím vás pracovať lepšie

Konzultácie

Budem vašim konzultantom v oblasti online marketingu a webov

Audit

Uskutočním audit vašich online aktivít a navrhnem zlepšenia 

Školenia

Vrámci Marketing Player školím jednotlivcov aj firmy, aby rástli po všetkých smeroch

Manažment

Budem externým režisérom pre  vaše aktivity a budem riadiť  ľudí v projekte

Hodinová sadzba - 50€ bez DPH

Momentálne nemám voľné časové kapacity na externú spoluprácu, viem však poskytnúť kratšie konzultácie a  primárne školenia cez Marketing Player