Chcete zlepšiť svoj online marketing?

Pravidelne publikujem nový obsah, školím a zbieram najrelevantnejšie informácie zo sveta online marketingu. Ako konzultant pre kyberbezpečnostnú firmu LIFARS som sa v New Yorku naučil ako dôležité je byť stále krok vpred ak chcete uspieť na trhu, kde mále závahanie môže znamenať koniec.

Momentálne vyvíjam vzdelávaciu platformu Marketing Player, ktorú popisujem vo svojej PhDr. práci. Ak chcete získať moje odporúčané postupy skôr ako ich dám von, odporúčam vám prihlásiť sa do môjho odberu tipov. Žiaden spam, len relevantné informácie.


Archive

Category Archives for "Podnikanie"

Prechádzam na voľnú nohu

Júl 2017 sa stal pre mňa prelomovým. Už nie som viac klasickým zamestnancom, akým som bol počas celého štúdia na vysokej škole a posledný rok po nej. Hoci som mal živnosť už takmer rok, bolo tomu tak, len z dôvodu pracovnému pomeru a na moje osobné projekty veľa času nezostávalo. Keď ma práca prestala napĺňať, zamýšľal som sa, čo so sebou ďalej. Rozhodol som si ísť naplno do podnikania, aj keď zamestnanie úplne nevylučujem.

Ako každý aj ja som mal veľmi veľa “nápadov za milión”. Desiatky rôznych projektov, desiatky nikdy nevyužitých domén, fokusovanie na rozličné marketingové kanály, odlišné zdroje monetizácie, nikdy som však nevydržal robiť niečo tak naplno, aby mi to dávalo dlhodobejší zmysel. Dnes som trošku dospel. Väčšinu projektov, webov, domén som buď predal, daroval, prípadne nechal expirovať. Rozhodol som, že sa pokúsim primárne fokusovať na oblasť, kde vidím najväčší potenciál z osobného hľadiska a to je vzdelávanie.

Viac