Marketing Festival 2017

This is Slovak version of the report, if you are looking for a English one, follow this link.

Tohtoročný Marketing Festival sa konal 9-10. novembra v Prahe. Veľkomesto nahradilo Ostravu, kde sa Marketing Festival konal po minulé roky. Zišlo sa v ňom takmer 2000 marketérov, z ktorých približne 1400 tvorili zástupcovia CZ a SK komunity a približne 400 bolo zo zahraničia. Celý festival pozostával z 2 dní. Prvý deň boli na programe tréningy, v druhý sa odohrával samotná konferencia.

Viac

Prechádzam na voľnú nohu

Júl 2017 sa stal pre mňa prelomovým. Už nie som viac klasickým zamestnancom, akým som bol počas celého štúdia na vysokej škole a posledný rok po nej. Hoci som mal živnosť už takmer rok, bolo tomu tak, len z dôvodu pracovnému pomeru a na moje osobné projekty veľa času nezostávalo. Keď ma práca prestala napĺňať, zamýšľal som sa, čo so sebou ďalej. Rozhodol som si ísť naplno do podnikania, aj keď zamestnanie úplne nevylučujem.

Ako každý aj ja som mal veľmi veľa “nápadov za milión”. Desiatky rôznych projektov, desiatky nikdy nevyužitých domén, fokusovanie na rozličné marketingové kanály, odlišné zdroje monetizácie, nikdy som však nevydržal robiť niečo tak naplno, aby mi to dávalo dlhodobejší zmysel. Dnes som trošku dospel. Väčšinu projektov, webov, domén som buď predal, daroval, prípadne nechal expirovať. Rozhodol som, že sa pokúsim primárne fokusovať na oblasť, kde vidím najväčší potenciál z osobného hľadiska a to je vzdelávanie.

Viac