Ako pracuje režisér online projektov

Zamýšlali ste sa niekedy nadtým, ako pracuje marketingový špecialista, ktorého hľadáte, aby zapadol do vášho konceptu?

Som presvedčený, že pre efektivitu práce je potrebné vedieť, čo klient očakáva a ako mu môže špecialista s jeho problémom pomôcť. Málokedy však obe strany zvládnu tento proces zkĺbiť, či už zadávateľ očakávania a výstupy špecialistu alebo špecialista obchodnú logiku daného projektu.

A vtedy sa zíde mať vo vašej blízkosti režiséra online projektov.

Počas posledných rokov som bol schopný vytvoriť flexibilný spôsob, ktorý je aplikovateľný na väčšinu online projektov. Tieto postupy sa snažím ukazovať do hĺbky na svojich školeniach.

  • Zoznámenie sa
  • Analýza projektu
  • Analýza kľúčových slov
  • Webové stránky
  • Marketing
  • Outsourcing

Tvorbou webovej stránky samozrejme nekončíme. Dôležitou fázou online projektov je správne definovanie marketingovej stratégie, jednoznačný branding spoločnosti,  definovanie marketingových kanálov a jednotlivých KPI, alebo aj analýza atribučného modelu akým je SFDC.

Vhodný fokus na vybrané kanály zabezpečí, že nebudete plytvať peniazmi, ale hlavne časom. Veľa spoločností skúša všetký možné stratégie a taktiky s myšlienkou maximalizácie pokrytia internetu, ale pritom zabudá na osvedčené Paretove pravidlo a nesústreďujú sa na prioritné veci.

Osobne sa špecializujem na vyhľadávače a tvorbu obsahovej stratégie, ale disponujem množstvom šikovných ľudí pre osatné časti stratégie, rovnako aj množstvom materiálov pre vaše interné tímy.


SEO cyklus definovaný podľa softwaru SEO Powersuite

Nič netreba nechávať na náhodu